Magazyn Literacki KSIĄŻKI obwieścił właśnie, że w październiku książką miesiąca został „Horyzont”. Fajnie.