m

Od 1 marca przy studiu filmowym Studio Munka – Munk Studio działać będzie zespół literacki, w którego skład wchodzą: Natalia Fiedorczuk-Cieślak, Aleksandra Zielińska,Grzegorz Uzdański oraz ja. Pracę zespołu koordynować będzie Justyna Sobolewska.

Szczegóły na temat działalności zespołu znaleźć można TUTAJ.